close

Thiết kế nhà bếp & Kinh doanh thiết bị

Chúng tôi cũng cấp những giải pháp cho thiết kế nhà bếp cho môi trường làm việc của khách hàng và quy định của chính phủ về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Khái niệm cơ bản về thiết kế nhà bếp
Khái niệm cơ bản về thiết kế nhà bếp
Khái niệm cơ bản về thiết kế nhà bếp
Danh xuất đề xuất thiết bị
Lựa chọn nhà cung cấp thiết bị với giá cả hợp lý (theo giá thuê)
Lắp đặt thiết bị