close
Quản lý phòng tránh hỏa hoạn

Quản lý phòng tránh hỏa hoạn

Chúng tôi xây dựng các quy trình phòng cháy chữa cháy khác nhau như huấn luyện phòng cháy chữa cháy định kỳ, hướng dẫn đối phó trường hợp khẩn cấp, tạo dựng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy mới nhất (bình cứu hỏa, camera giám sát)...
Quản lý thiết bị, môi trường

Quản lý thiết bị, môi trường

Tại Joyme Catering các thiết bị đang quản lý, bảo dưỡng bởi các nhân viên phụ trách thiết bị giàu kinh nghiệm thông qua các hoạt động duy trì bảo dưỡng thường xuyên theo định kỳ.

Tham gia bảo hiểm trách nhiệm bồi thường kinh doanh PTI Việt Nam

Mục đích tham gia bảo hiểm
Mục đích tham gia bảo hiểm
Phòng ngừa rủi ro về sự cố vệ sinh có thể xảy ra
Đối tượng áp dụng bảo hiểm
Đối tượng áp dụng bảo hiểm
Tất cả mọi khách hàng của Joyme Catering Việt Nam
Công ty bảo hiểm
Công ty bảo hiểm
PITI VIETNAM
Tham gia bảo hiểm trách nhiệm bồi thường kinh doanh PTI Việt Nam