close

Áp dụng hệ thống quản lý vệ sinh mang tính khoa học tiêu chuẩn toàn cầu

Vận hành tuân thủ hướng dẫn trình tự làm việc tiêu chuẩn an toàn vệ sinh được thống nhất cho người lao động (đầu bếp, phụ bếp, giám sát) để các bếp có thể dễ dàng thực thi và tiến hành thực hiện.
Áp dụng hệ thống quản lý vệ sinh mang tính khoa học tiêu chuẩn toàn cầu

An toàn vệ sinh

Chúng tôi sẽ cố gắng quản lý vệ sinh thực phẩm kỹ lưỡng dựa trên quy trình từng bước quan trọng.
1. Nhập hàng / kiểm tra số lượng

1. Nhập hàng / kiểm tra số lượng

Kiểm tra nhiệt độ giao hàng theo thời gian thực tế

Tuân thủ quy trình các bước kiểm tra

2. Vệ sinh cá nhân

2. Vệ sinh cá nhân

Tăng cường rửa tay, kiểm tra thân nhiệt, đội mũ vệ sinh.
3. Sơ chế

3. Sơ chế

Rửa, khử trùng rau tươi, Phân loại từng loại thực phẩm để sử dụng.
4. Chế biến

4. Chế biến

Kiểm tra nhiệt độ phù hợp theo thời gian thực tế, 

Đo nhiệt độ thực phẩm nóng.

5. Chia thức ăn

5. Chia thức ăn

Đảm bảo vệ sinh tới khách hàng.

Bắt buộc sử dụng khẩu trang.

 
6. Vệ sinh/ khử trùng

6. Vệ sinh/ khử trùng

Sử dụng chất tẩy rửa an toàn.

Xử lý khử độc và khử trùng.

 

Phương án quản lý an toàn vệ sinh của Joyme

Vận hành tuân thủ hướng dẫn trình tự làm việc tiêu chuẩn an toàn vệ sinh được thống nhất cho người lao động (đầu bếp, phụ bếp, giám sát) để các bếp có thể dễ dàng thực thi và tiến hành thực hiện. Joyme Catering tạo nên môi trường nhà ăn sạch sẽ bằng việc thực hiện quy trình 6S.

Quản lý menu

Lên menu mới thông qua bếp trưởng, giám sát, dinh dưỡng tăng thêm khẩu vị và sự hài lòng của khách hàng bằng sự quản lý menu mang tính hệ thống như: đánh giá vị bằng cách nếm thử thức ăn và qua các hội đồng bình phẩm.

- Họp đánh giá sản phẩm

- Khách hàng đánh giá

- Báo cáo cải thiện, phản ánh

- Đánh giá thực đơn nấu thực tế

- Đại hội lựa chọn vua đầu bếp

 

Áp dụng hệ thống xử lý

Nhằm gia tăng niềm tin và sự tín nhiệm, Joyme Catering luôn chú trọng đến sự hài lòng của khách hàng thông qua các hoạt động khảo sát được bộ phận điều hành nhà ăn tiến hành đều đặn theo định kỳ
Bộ phận điều hành nhà ăn

- Mở cuộc giao ban

- Chia sẻ kết quả điều hành

- Kiểm tra điều khoản pháp lý

- Xử lý VOC chủ chốt

- Tiến hành đề án hàng tháng Công bố tại bảng tin.

 
Tiến hành đề án kiểm tra đợt 1

- Kiểm tra xác nhận việc thực hiện có tiến hành giống kế hoạch đã đưa ra hay không.

- Kiểm tra từng hạng mục chi tiết về dịch vụ, menu, đầu tư.

- Chia sẻ lý do và hướng tiếp theo về các hạng mục chưa thực hiện được.

 
Tiến hành đề án kiểm tra đợt 2

- Kiểm tra kết quả quá trình cải tiến theo việc tiến hành đề án

- Tiến hành những việc chưa thực hiện được Đợt 1, quản lý duy trì hoàn thành.

 
Đánh giá tổng quát

- Khảo sát sự hài lòng các hạng mục tiến hành theo đề án.

- Hoàn thành thực hiện đề án

- Báo cáo cải tiến nếu không đạt được độ hài lòng tiêu chuẩn khi thực hiện xong đề án.