close

Tin tức

Dành cho nhân viên

11/05/2022
Chúng tôi đưa ra quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tùy chỉnh và danh sách kiểm tra hàng ngày với khách hàng, rất phù hợp với môi trường dịch vụ
Xem thêm