close

Tin tức

Quản lý phòng tránh hỏa hoạn

17/02/2022
Chúng tôi xây dựng các quy trình phòng cháy chữa cháy khác nhau như huấn luyện phòng cháy chữa cháy định kỳ, hướng dẫn đối phó trường hợp khẩn cấp, tạo dựng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy mới nhất (bình cứu hỏa, camera giám sát)...
Xem thêm

Quản lý thiết bị, môi trường

17/02/2022
Tại Joyme Catering các thiết bị đang quản lý, bảo dưỡng bởi các nhân viên phụ trách thiết bị giàu kinh nghiệm thông qua các hoạt động duy trì bảo dưỡng thường xuyên theo định kỳ.
Xem thêm