close

Tin tức

1. Nhập hàng / kiểm tra số lượng

03/11/2021

Kiểm tra nhiệt độ giao hàng theo thời gian thực tế

Tuân thủ quy trình các bước kiểm tra

Xem thêm

2. Vệ sinh cá nhân

03/11/2021
Tăng cường rửa tay, kiểm tra thân nhiệt, đội mũ vệ sinh.
Xem thêm

3. Sơ chế

03/11/2021
Rửa, khử trùng rau tươi, Phân loại từng loại thực phẩm để sử dụng.
Xem thêm

4. Chế biến

03/11/2021

Kiểm tra nhiệt độ phù hợp theo thời gian thực tế, 

Đo nhiệt độ thực phẩm nóng.

Xem thêm

5. Chia thức ăn

03/11/2021

Đảm bảo vệ sinh tới khách hàng.

Bắt buộc sử dụng khẩu trang.

 
Xem thêm

6. Vệ sinh/ khử trùng

03/11/2021

Sử dụng chất tẩy rửa an toàn.

Xử lý khử độc và khử trùng.

 
Xem thêm