close

Tin tức

Áp dụng hệ thống quản lý vệ sinh mang tính khoa học tiêu chuẩn toàn cầu

03/11/2021
Vận hành tuân thủ hướng dẫn trình tự làm việc tiêu chuẩn an toàn vệ sinh được thống nhất cho người lao động (đầu bếp, phụ bếp, giám sát) để các bếp có thể dễ dàng thực thi và tiến hành thực hiện.
Xem thêm