close

Tin tức

Phương án quản lý an toàn vệ sinh của Joyme

03/11/2021
Vận hành tuân thủ hướng dẫn trình tự làm việc tiêu chuẩn an toàn vệ sinh được thống nhất cho người lao động (đầu bếp, phụ bếp, giám sát) để các bếp có thể dễ dàng thực thi và tiến hành thực hiện. Joyme Catering tạo nên môi trường nhà ăn sạch sẽ bằng việc thực hiện quy trình 6S.
Xem thêm