close

Tin tức

Quản lý menu

03/11/2021

Lên menu mới thông qua bếp trưởng, giám sát, dinh dưỡng tăng thêm khẩu vị và sự hài lòng của khách hàng bằng sự quản lý menu mang tính hệ thống như: đánh giá vị bằng cách nếm thử thức ăn và qua các hội đồng bình phẩm.

- Họp đánh giá sản phẩm

- Khách hàng đánh giá

- Báo cáo cải thiện, phản ánh

- Đánh giá thực đơn nấu thực tế

- Đại hội lựa chọn vua đầu bếp

 
Xem thêm