close

Tin tức

Quản lý địa điểm bằng di động

03/11/2021
Sử dụng điện thoại di động (Kakao talk, Zalo, CCTV) để trao đổi, chia sẻ, báo cáo thông tin giữa cán bộ điều hành bếp và khách hàng, tiến hành kiểm tra, xử lý các vấn đề đặc biệt mỗi ngày, mỗi giờ.
Xem thêm