close

Tin tức

Phòng đông lạnh

03/11/2021

Nhiệt độ:

- Phòng lạnh: 0-1 độ C

- Phòng đông: < -18 độ C

- Quản lý kiểm trả nhiệt độ

Xem thêm

Máy làm lạnh/ tủ đông

03/11/2021

Nhiệt độ:

- Phòng lạnh: 0-5 độ C

- Phòng đông:  -18 độ C

- Quản lý kiểm trả nhiệt độ

 
Xem thêm

Kho lưu trữ

03/11/2021

Kho lưu trữ tối thiểu:

- Gia vị trong một-hai tuần

- Lưu trữ mặt hàng theo từng kho khác nhau

- Danh sách kiểm tra và tem ngày hết hạn cho các mặt hàng

Xem thêm